Google Analytics

20 februari 2022

Toepassing: Testen met de Retro Chip Tester Professional (deel 2)

In mijn vorige blog zijn TTL en TTL LS IC's getest met de Retro Chip Tester (RCT) Professional. In deze blog komen de resultaten van o.a. een selectie CMOS IC's aan bod. CMOS staat voor Complementary Metal Oxide Semiconductor. Dit is een halfgeleider techniek die gebruik maakt van metaaloxide-veldeffect transistoren. In tegenstelling tot de stroom gestuurde TTL IC's zijn de CMOS ingangen spanning gestuurd en zouden dus probleemloos getest moeten kunnen worden door de RCT.

De Hoge en lage uitgangsspanningen zijn bij een 5V voedingsspanning anders gedefinieerd dan bij TTL: voor CMOS IC's geldt dat de uitgangsspanning groter of gelijk aan 4,95V dient te zijn bij een logische H (1) en kleiner of gelijk aan 0,05V bij een logische L (0).

CMOS IC's zijn trager dan TTL IC's en veel gevoeliger voor statische ladingen.

Testresultaten CD/HEF/MC CMOS serie.

HEF4001BP 4x 2-input NOR Philips 1991 Chip OK
HCF4011BE 4x 2-input NAND SGS 1993 Chip OK
MC14012BCP 2x 2-input NAND Motorola 1978 Chip OK
MC14013BCP 2x D FF S/RS Motorola 1981 Chip OK
HEF4016BP 4x analog switch Philips 1984 Chip OK
HEF4017BP 4-bit dec counter Philips 1986 Chip OK
HEF4018BP 5-stage Johnson counter Philips 1979 Chip OK
MC14023BCP 3x 3-input NAND Motorola 1978 Chip OK
CD4026BE Decade counter 7-seg RCA 1979 Chip Failed
HEF4027BP 2x J-K FF S/RS Philips 1979 Chip OK
HEF4030P 4x 2-input XOR Philips Geen datecode Chip OK
HCF4040BE 12-bit counter STMicroelectronics 1991 Chip OK
HEF4042P 4x latch Philips Geen datecode Chip OK
HEF4046BP 2x 3-input NOR/INV Philips 1988 Chip OK
HEF4049BP 6x inverter Philips 1975 Chip OK
HEF4050BP 6x buffer Philips 1979 Chip Failed (2x)
HEF4066BP 4x analog switch Philips 1980 Chip OK
CD4069UBE 6x inverter RCA 1974 Chip OK
HEF4071BD 4x 2-input OR Philips 1972 Chip OK
HEF4072P 2x 4-input OR Philips 1979 Chip OK
HCF4093BE 2x 2-input NAND STMicroelectronics 1991 Chip OK
HEF40097BD 2/4-bit buffer Philips 1985 Chip OK
HEF40098BP 2/4-bit buffer INV Philips 1988 Chip OK
40106BP 6x inverter ST Philips 1984 Chip OK
HEF40193BP 4-bit bin counter Philips 1989 Chip OK
HEF4528BP Multivibrator Philips 1988 Niet mogelijk
HEF40097BD Shift register Philips 1978 Chip OK

4016
De HEF4016 (analoge schakelaar) wordt alleen digitaal getest. In de professionele testwereld zou b.v. ook de uitgangsweerstand worden gemeten als functie van de ingangsspanning zoals in onderstaande opstelling met externe spanning- en stroombronnen.

4026
De RCT geeft aan dat bij IC 4026 (een decade teller met 7-seg display uitgang), de 7 segment display uitgangen A, D, E en F defect zijn (altijd laag): C01HHHLGHHHHH00V
De letter C op pin 1 geeft aan dat hier een clock signaal wordt aangeboden.
Metingen bevestigen de uitkomst van de RCT. De Chinese IC tester kan dit IC niet testen. 

4050
Bij de 4050 (6 voudige buffer) blijken enkele uitgangen defect en ook de Chinese IC tester geeft aan dat dit IC defect is.

4528
Zoals ook bij de TTL IC's kan het IC 4528 (multivibrator) niet worden getest op beide testers.

40097
Het 40097 IC kan niet op de Chinese IC tester worden getest. Alhoewel er na de keuze "CD40" 3 cijfers ingevoerd kunnen worden kan simpelweg geen 0 worden gekozen voor het eerste cijfer. Dit is een duidelijke tekortkoming in de bediening.

De RCT richt zich voornamelijk op oude IC's, maar hoe zit het dan met moderne high-speed CMOS IC's, zoals de HC serie?

Testresultaten HC serie (High-Speed CMOS)

SN74HC00N 4x 2-input NAND Texas Instruments 2021 Chip OK
74HC04 6x inverter Chinese kloon 2018 Chip OK
SN74HC08 4x 2-input AND Texas Instruments 2020 Chip OK
SN74HC175N 4-bit D FF Texas Instruments 2017 Chip OK
SN74HC245 8x buffers Texas Instruments 2021 Chip OK
CD74HC4017 (4017) 4-bit dec counter Texas Instruments 2018 Chip OK
CD74HC390E 2x 4-bit dec counter Texas Instruments 2018 Chip OK
SN74HC541N 8x buffers Texas Instruments 2021 Chip OK
SN74HC595 8-bit shift reg. Chinese kloon 2018 Chip OK
CD74HC597 8-bit shift reg. Texas instruments 2004 Chip OK

Hier testen alle moderne IC's OK, ook de goedkope bij AliExpress gekochte Chinese IC klonen functioneren prima.

Als de CD74HC4017 in de Comparelist.html database wordt opgezocht, wordt deze niet gevonden, terwijl deze wel als 4017 getest kan worden. De verwijzing van de CD74HCxxxx  serie kan wellicht nog in deze database worden opgenomen.

Testresultaten DRAM

MN4164P-15A DRAM 64k x 1 Matsushita 1983 Chip OK

De test cyclus die hier wordt doorlopen bij de standaard instellingen is:
Checking 0, 1, 0101..., 1010..., rnd(2)
De totale testtijd voor dit IC is 1:01, gemiddeld circa 12.4 sec. per cyclus.
In het instellingen menu kunnen de March Y en March U geheugentesten worden toegevoegd, als beide worden aangezet dan bedraagt de totale testtijd 2:48.
Met March Y kunnen fouten als "Address-Decode Fault" (AF), "Stuck-At Fault" (SAF), "Transition Fault" (TF) en sommige "Coupling Faults" (CF) worden opgespoord.
Met March U kunnen niet aan elkaar gelinkte geheugen fouten worden opgespoord.
Al deze mogelijkheden maken het testen van de geheugen IC's zeer betrouwbaar.

Testresultaten SRAM

AS6C1008 (xx1024) SRAM 128k x 8 Alliance 2021 Chip OK

Bovenstaande IC codering is een voorbeeld van dat het niet altijd direct duidelijk is met welke RCT selectie een IC gemeten kan worden. Met de bijgeleverde database "Comparelist.html" kan dit IC worden opgezocht en wordt aangegeven met welk type gemeten moet worden, in dit geval de xx1024.


Testresultaten ROM

901229-03 (2364 8k x 8, 24p) Commodore 1541 fdd
(Active states L=20)
MOS 1985 CRC32: 9126E74A
310654-03 (27256 32k x 8, 28p) Commodore 1571 fdd MOS 1985 CRC32: 3889B8B8
318045-01 (27256 32k x 8, 28p) Commodore 1581 fdd MOS 1987 CRC32: 113AF078
251913-01 (23128 16k x 8, 28p) C64 Basic 2r2 / Kernal
(Active states L=20, 22 H=27)
MOS 1985 CRC32: 0010EC31
318018-02 (23128 16k x 8, 28p) C128 Basic 7.0 low MOS 1985 CRC32: 6AAAAFE6
318019-02 (23128 16k x 8, 28p) C128 Basic 7.0 high MOS 1985 CRC32: D551FCE0
318020-03 (23128 16k x 8, 28p) C128 Basic 7.0 / Kernal MOS 1985 CRC32: 1E94BB02
390059-01 (2364, 8k x 8, 24p) C128 Character US MOS 1985 CRC32: 6AAAAFE6
Amstrad (232000, 256k x 8, 32p) NC100 firmware v1.06 English (Amstrad) 1992 CRC32: 849884F9

De ROM's kunnen worden herkend op basis van de CRC32 door plaatsing van het bestand customcrc32.txt en het index bestand customidx.bin op de SD kaart van de RCT. Het txt bestand kan verder worden uitgebreid door extra regels toe te voegen en het index bestand opnieuw te genereren met het programma customcrc32.exe.

Voorbeeld van herkenning van een C128 ROM.

Testresultaten EEPROM

W27C512 64k x 8 C64 Pika Cartridge Winbond
CRC32: 3CBD64C6
AT27C512R 64k x 8 C64 Ultimate Diag. Test Cart. Atmel 2020 CRC32: 633A951A
AT28C16 (2716) 2k x 8 (onbekende inhoud) Atmel 2005 CRC32: DB79A334
AT28C16 (2716) 2k x 8 (onbekende inhoud) Atmel 2012 CRC32: C3DD91A9
AT28C16E (2716) 2k x 8 (onbekende inhoud) Atmel 1990 CRC32: B9173830
AT28C16 (2716) 2k x 8 (onbekende inhoud) Atmel 2013 CRC32: 61574F2D
AT28C16 (2716) 2k x 8 (onbekende inhoud) Atmel 1985 CRC32: 881E2701

Wanneer een van de AT28C16 (als test) met opzet 180 graden gedraaid in de ZIF voet wordt geplaatst is aan de dimmende verlichting van het display te zien dat er redelijk veel stroom wordt getrokken. Door de begrenzingen (weerstanden en Zener dioden) levert dit geen schade op aan het IC of de RCT.

Wanneer de OK knop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de inhoud van een ROM opgeslagen op de SD kaart. Als bestandsnaam wordt de CRC32 uitkomst gebruikt.

Testresultaten EPROM

D27256 32k x 8 Intel 1986
CRC32:1B43EABD (leeg)
D27256 4x 2-input NOR Intel 1986 CRC32:1B43EABD (leeg)
D27256 6x inverter Intel 1986 CRC32:1B43EABD (leeg)
M27C256B C64 JIFFY / JAFFY STMicroelectronics ? CRC32: B141FAD6

Opvallend is dat wanneer het IC D27256 met lege inhoud verkeerd wordt geplaatst (180 graden gedraaid), een andere CRC32 wordt weergegeven: 4F65CB62. Er is dus geen indicatie dat het IC verkeerd is geplaatst, ook wanneer er geen IC wordt geplaatst wordt de CRC32 van een leeg IC weergegeven. Er kan niet worden bepaald of de EPROM geheel of gedeeltelijk defect is.

Overige IC's

Onder menu Logic > Misc Logic Tests 2 zijn IC's te vinden zoals Transitor arrays, Darlington arrays, Opamps en een tweetal Commodore PLA's, Mijn C128 PLA 315012-01 kan niet gemeten worden omdat deze maar liefst 48 pinnen heeft en dus niet in de voet past. Ook een SN754410NE kan niet worden getest.

Testresultaten overige IC's

ULN2003L 7x Darlington array Unisonic 2020 OK
ULN2803APG 8x Darlington sink driver Toshiba 2020 OK
741HC Opamp Fairchild 1975 OK
315012-01 C128 PLA MOS 1986 Niet mogelijk
CA3086 NPN transistor array RCA 1990 Chip Failed
SN754410NE 4x Half-H driver Texas instruments 2013 Niet mogelijk

741HC
IC's in TO behuizingen kunnen ook worden getest, zoals deze 741 Opamp in TO-99 behuizing.
Let bij het buigen van de pinnen op de juiste pin volgorde. Het metalen lipje geeft bij dit IC pin 8 aan.

CA3086
De RCT geeft de volgende foutcode aan bij het testen van de CA3086 L001L10L10L10L


Dit zou een defect aan de transistor tussen pin 1 2 en 3 betekenen. Echter wanneer deze transistor wordt aangesloten op een transistor tester blijkt deze wel te functioneren. Wellicht heeft de RCT nog een probleem met het correct testen van dit IC.

De transistor op pin 1, 2 en 3 aangesloten op een transistor tester,
geeft een correct functionerende NPN transistor aan.

Update 28-02-2022: Naar aanleiding van mijn feedback heeft de ontwerper van de RCT Stephan Slabihoud de test bekeken en vastgesteld dat de basis stroom te laag was om de transistor te verzadigen. Hij heeft de test aangepast en vanaf firmware versie 0.22 kan dit IC correct worden getest.

Testresultaten displays

Een heel andere mogelijkheid is het testen van cijfer/tekst displays. Deze mogelijkheid is te vinden onder het menu: Logic > Misc Tests.


A 745-007 (TIL311) Dialco 1979 OK
B HDSP-2000 HP 1988 Niet mogelijk
C HP5082-7466 HP 1983 Niet mogelijk
D QDSP-6061 HP 2016 Niet mogelijk
E HPDL1414 (DL1414) HP 1993 OK
F FND507 (1x7 seg, 10p, CA:3,8) (Korea) 1984 1defect van 3
G ACD8143 ADH-Tech 1983 Niet mogelijk
H KW2-561CGA (2x7 seg, 18p, CC:13,14) Lucky Light 2019 OK
I KW2-561ASA (2x7 seg, 18p, CA:13,14) Lucky Light 2019 OK
J 5621AS-1 (2x7 seg, 18p, CC:13,14) XLITX 2019 OK
K HDSP-523G (2x7 seg, 18p, CC:13,14) Avago 2018 OK
L SA56-11EWA (1x7 seg, 10p, CA:3,8) Kingbright 2016 OK
M TDSR5150 (1x7 seg, 10p, CA:3,8) Vishay 2018 OK

Door de lage stroom lichten bij de 7 segment displays alleen de "high brightness" varianten zichtbaar op.

HDSP-2000
Dit is een 4 cijferig alfanumeriek display (14 pins).

HP5082-7466 en QDSP-6061
Dit zijn vijf cijferige bubble displays en worden niet ondersteund.

HPDL1414
Het resultaat van dit IC is altijd "Chip OK" of er nu wel of geen display is geplaatst of verkeerd is geplaatst. De correcte werking dient van het display zelf afgelezen te worden. Van links naar rechts wordt achtereenvolgens getoond: 0 1 2 3 gevolgd door L M N O.

FND507
Van dit 7 segment display was er 1 defect, foutcode: HH1HHHH1LH. De L op positie 9 geeft aan dat segment f defect is. Dit is ook door meting bevestigd.

ACD8143
Dit is een tweevoudig 3 kleuren 7 segment display (14 pins) en wordt niet ondersteund.

Conclusie

De RCT blijkt een goedkope en betrouwbare tester te zijn waar zeer veel uiteenlopende IC's mee getest kunnen worden. Vooral op het gebied van de oudere IC's (RAM/ROM) die niet meer op moderne testers getest kunnen worden, onderscheid deze tester zich van andere.
Handig bij reparatie van oude (spel)computers of andere retro hardware.
De uitstekende handleiding van maar liefst 185 pagina's (versie 2022-02-05), geeft ook goed aan waar valkuilen kunnen zitten tijdens het meten, waar op te letten en wat de beperkingen zijn van de RCT tester.

De basis van deze test was mijn verzameling (oude) IC's. Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden op deze RCT tester aanwezig waar ik nog niet op ben ingegaan zoals de vele conversie printplaatjes die in de ZIF voet gestoken kunnen worden waardoor er nog veel meer getest kan worden. De tester wordt bovendien steeds uitgebreid met nieuwe mogelijkheden en van tijd tot tijd verschijnt er dan nieuwe software zoals de mogelijkheid om oude EPROM's te kunnen programmeren vanaf firmware versie v.20.

Alle IC's gaan een keer stuk, het moment waarop deze defect raken is afhankelijk van zeer veel verschillende oorzaken. Door het steeds opwarmen en afkoelen van een IC kan een mechanische spanning op het silicium kristal ontstaan waardoor deze kan breken. Wordt een IC ongebruikt opgeslagen dan gaat deze dus langer mee dan wanneer gebruikt. Er zijn ook tal van andere oorzaken, zoals ionen dispersie uit het substraat of chemische processen die leiden tot hogere weerstandswaarden of onderbrekingen. Complexe IC's met hele kleine afmetingen zullen eerder defect raken dan de simple logica IC's uit de jaren 70 die ook nog in verhouding een veel groter silicium kristal hebben.

Het oudste IC uit mijn collectie is bijna 50 jaar oud en functioneert nog prima! Uit zo'n 100 geteste IC's bleken er maar 5 echt defect, dat had ik niet verwacht en heb mijn prognose over de verwachte levensduur van IC's naar boven bijgesteld...

2 opmerkingen:

 1. Hoi Marcel, heb met veel plezier je uitvoerige bouw en testverslag doorgenomen, geweldig. Heb sinds gister ook een retro chip tester pro draaien en ben er heel content mee. Gebruik hem met name voor het testen van ic's voor oude home computers en inmiddels ook de eerste foute ic's er tussen uit gevist.
  Ook je verslag over de reparatie van de C64 heb ik met genoegen zitten lezen. Zie uit naar meer van dit soort mooie verslagen.

  Mvg. Marcel J.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi naamgenoot, fijne reactie om te lezen! dankjewel. Leuk dat je ook een retro chip tester pro hebt gemaakt, ik vind het een geweldig mooie universele tester vooral ook voor de oudere chips idd. Het schrijven van blogs heeft een behoorlijke tijd stil gelegen, maar wordt spoedig weer opgepakt. Ik ben nu bezig met een reparatie van een Epson HX-20 computer, verslag volgt :-)

   Verwijderen